4.88
(33 Ratings)

Perseptuele Ontwikkeling en – Vaardighede in die Klein Kind

Categories: Afrikaanse Kursusse
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Perseptuele Ontwikkeling en – Vaardighede in die Klein Kind

KURSUSINHOUD:

Perseptuele Ontwikkeling en – Vaardighede in die Klein Kind

Vind uit watter vaardighede onder die “perseptuele ontwikkeling”-sambreel val, en wat die doel van perseptuele ontwikkeling is.
Ons kyk na perseptuele mylpale en na ouderdomsgepaste aktiwiteite wat die verskillende vaardighede ontwikkel.

 

Die kursus kan teen jou eie pas voltooi word en sluit lesmateriaal en video/s in.

Voltooi ‘n pre-en postvraestel en ontvang ‘n sertifikaat van voltooiing. (Digitaal, aflaaibaar en drukbaar)

 

Hierdie kursus volg ideaal op Sensoriese- en Motoriese Ontwikkeling in die Klein Kind, maar kan ook as alleenstaande kursus voltooi word.

 

Hierdie bladsy is vir studente om hierdie kursus te koop.
As jy ‘n skool is en meer as een kursus wil koop, stuur ‘n e-pos aan ons by: info@aanlynkursusse.com

Show More

What Will You Learn?

  • Vind uit watter vaardighede onder die "perseptuele ontwikkeling"-sambreel val, en wat die doel van perseptuele ontwikkeling is.
  • Ons kyk na perseptuele mylpale en na ouderdomsgepaste aktiwiteite wat die verskillende vaardighede ontwikkel.

Course Content

Hoofstuk 1: PERSEPTUELE ONTWIKKELING
Les 1: Persepsie Lesdoelwitte: Definieer persepsie

  • Hoofstuk 1 – Pre-Toets:
  • Les 1 – Wat is persepsie?
  • Les 2 – Die Ontwikkeling van Persepsie
    01:17
  • Les 3: Die 5 Stadiums van Persepie
  • Hoofstuk 1 – Post-Toets

Hoofstuk 2: Tipes persepsies en die belangrikheid daarvan
Les 1: Visuele persepsie Les 2: Ouditiewe persepsie Les 3: Motoriese persepsie Les 4: Gevoel- of Taspersepsie Les 5: Reukpersepsie Les 6: Smaakpersepsie

Hoofstuk 3: Ontwikkelingsmylpale
Les 1: Ontwikkelingsvoorkeure Les 2: Perseptuele ontwikkelingsmylpale

Hoofstuk 4: Visuele Persepsie
Les 1: Visuele Geheue Les 2: Visuele Voorgrond-Agtergrond Les 3: Visuele Diskriminasie Les 4: Visuele Analise en Sintese Les 5: Visuele Vormwaarneming en vormkonstantheid Les 6: Visuele volgorde-geheue-herroeping Les 7: Aktiwiteite om Visuele Persepsie te bevorder

Hoofstuk 5: Ouditiewe Persepsie
Les 1: Ouditiewe Geheue Les 2: Ouditiewe Analise en Sintese Les 3: Ouditiewe Diskriminasie Les 4: Ouditiewe Voorgrond-Agtergrond Les 5: Volgorde-geheue en herroeping Les 6: Aktiwiteite om Ouditiewe Persepsie te bevorder

Hoofstuk 6: Perseptueel-Motoriese Vaardighede
Les 1: Liggaamsbeeld Les 2: Lateraliteit Les 3: Dominansie Les 4 : Middellyn Les 5: Simmetrie Les 6: Groot-Motoriese Bewegings Les 7: Balans Les 8: Fyn-Motoriese Bewegings Les 9: Oog-hand-koördinasie Les 10: Oog-voet-koördinasie Les 11: Ruimtelike Oriëntasie Les 12: Posisie in die Ruimte Les 13: Aktiwiteite om Perseptueel Motoriese vaardighede te bevorder

Hoofstuk 7: Gevoel-, Reuk- en/of Smaakpersepsie
Les 1: Aktiwiteite om Gevoel-, Reuk- en/of Smaakpersepsie te ontwikkel Les 2: Samevatting Joernaalvraag

Eindeksamen
Maak asseblief seker dat jy die Eksamen in EEN SITTING voltooi. Sou jy halfpad stop of die eksamen sluit, sal nul [0] punte vir die eksamen aan jou toegeken word.

Kursussertifikaat | Course Certificate

Verdien jou sertifikaat van voltooiing | Earn your certificate of completion

selected template

Student Ratings & Reviews

4.9
Total 33 Ratings
5
29 Ratings
4
4 Ratings
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
KN
1 week ago
It is refreshing and very good
AS
3 months ago
Baie goed ek het dit vreeslik geniet!
Magriet Venter
3 months ago
Exceptional!Would recommend it to any preschool teacher!
Shanel Steenkamp
4 months ago
*
MV
6 months ago
Excellent.
CG
7 months ago
Very informative
Nadine de Jager
8 months ago
This was an amazing course! Highly recommend any other educator to do this course
EL
8 months ago
Dit was baie goed om weer ou kennis bietjie op te knap. Skielik het ek meer begrip vir sommige leerders in my klas.
Het baie geleer.
EM
9 months ago
Baie insiggewend gewees!
AB
10 months ago
I enjoy this course it help me in what im doing
IH
11 months ago
Dit is uitstekend dankie baie
Tania Luttig
12 months ago
This course was so helpful and very interesting.

Thank you
LD
12 months ago
The course was very insightfull and interesting! Thankyou very much!
YV
1 year ago
perseptuele ontwikkeling is belangrik in n groeiende kind die kursus beeld dit duidelik uit
AN
1 year ago
Very helpful course with loads of new knowledge to use.
MG
1 year ago
If learned so much about children
MJ
1 year ago
Dit was `n heerlike kursus en het weer bietjie die belangrike goedjies wat mens soms vergeet geleer. Ek beveel hierdie kursus aan en dankie vir `n heerlike aanlyn kursus.
SS
1 year ago
Very Useful.
SN
1 year ago
A very good course with loads of facts. Love it
AA
1 year ago
Yes great
NH
1 year ago
Baie dankie vir 'n uitstekende kursus.
ID
1 year ago
Very intresting.
EP
2 years ago
Baie dankie, ek het die kursus baie geniet. Ek het hierdie keer maklik ingekom. Laaskeer my dood gesukkel om ingelock te kom.
ES
2 years ago
Goeie kurses baie inligting
LO
2 years ago
Wow, this is awesome! learned so much. Would recommend this to everyone!
THANK YOU!
MO
2 years ago
It was very nice and informative
Mariaan Meyer
2 years ago
Dit was baie insiggewend
LP
2 years ago
Dit was baie intersand vir my ek het defnitief baie geleer
SR
2 years ago
Insiggewend
LJ
2 years ago
Ek het hierdie kurses baie geniet, dit is 'n meer gedetaileerde kurses oor die kind. Dit is insegewend en kan gebruik word van toepassing op baie leerders in 'n onderwyser se klas.
Eileen Herbst
2 years ago
Was a nice course learned a lot will recommend it to more teachers .
JU
2 years ago
Dit het my geheue vervris met nuwe kennis. Ek het dit baie geniet. Dankie vir julle moeite.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

POPUP Gesondheid Veiligheid en Higiëne in die Voorskool

Gesondheid, Veiligheid en Higiëne in die Voorskool | Kort Kursus

Met kinderveiligheid wat al hoe belangriker word, word die rol van die voorskoolse onderwyser ook groter om te verseker dat kinders in ‘n veilige omgewing is. Hierdie kursus dien as ‘n inleiding tot gesondheid, veiligheid en higiëne in die voorskool met wenke en bestepraktykriglyne om jou te help om ‘n veilige, gesonde en higiëniese voorskoolse omgewing te skep en te bestuur. (Formele, redigeerbare beleid sal afsonderlik beskikbaar wees vir aankoop.)

Health, Safety and Hygiene in the Preschool | Short Course

With child safety becoming ever more important, the role of the preschool teacher is ever increasing to ensure that children are in a safe environment. This course serves as an introduction to Health, Safety and Hygiene in the Preschool. With tips and best practice guidelines to assist you in creating and managing a safe, healthy & hygienic preschool environment, this course also includes guidelines on your sick policy. (Formal, editable policy will be available separately for purchase)

Maths in preschool 11zon

Wiskunde in die voorskool | Kortkursus

In die Wiskunde in die voorskool – Kortkursus kyk ons na die belangrikheid van getalbegrip, maar ook na die waarde van telrympies en ander patrone. Ons bespreek watter ander wiskundige vaardighede nóg van belang is en hoe om wiskunde in die voorskoolse klas prakties toe te pas.

Mathematics in the Preschool | Short Course

In the Mathematics in the Preschool Short Course we look at the importance of understanding numbers, but also at the value of counting rhymes and other patterns. We discuss which other mathematical skills are important and how to apply mathematics in the preschool classroom practically.

droomland

Droomland Christian Edu Care Centre

At Droomland Christian Educare Centre we believe in DREAMS

We nurture the firm belief that every child is unique in their own way. We can never replace Mommy and Daddy, but we undertake that while they are with us, we will love them as our own.

We will take care of them and encourage them to explore and learn new things. They will get healthy and nutritious food prepared with love. We will always comfort them when they are upset and crying and try and understand. We believe there is no better sound than kids laughing, and thus we strive to make them laugh and be happy all the time.

K&C LOGO 2023

Kidz & Crayonz Private Pre-School

Kidz & Crayonz is an architecturally designed, purpose built Pre-School, meaning the children’s best interests were at the heart of this project. This is very much reflected in its luxurious, child friendly layout and in the many extra features throughout the school. We created a ‘home away from home’ atmosphere in a relaxed, fun & safe environment.

Papierwerk & Admin

Ons bou ons reeks administratiewe dokumentasie wat jou sal bystaan in jou pligte as skoolhoof/spanleier. Ons reeks word uitgebrei om sleuteldokumentasie te verskaf wat nodig mag wees in jou daaglikse uitvoering van jou pligte.

Nou beskikbaar: Onderwysers-evalueringspakket | Onderwysers/Werknemerkontrak | Ouer – Skoolkontrak

Paperwork & Admin

We are building our range of administrative documentation that will assist you in your duties as principal/team leader. Our range is being expanded to provide key documentation that may be required in your day-to-day performance of your duties.

Now available: Teachers Evaluation Package | Teachers/Employee Contract | Parental – School Contract

Indiensopleiding

Maandelikse indiensopleiding vir jou en jou personeel met uiteenlopende onderwerpe wat die basiese beginsels van voorskoolse onderwys dek.
Relevante, insiggewende inhoud, aangebied in 25-50min videosessies.
Beskikbaar in ‘n 6 & 12-maande-sessiepakket of maandeliks. Hierdie kursusse sal elke maand beskikbaar wees vir jou/jou onderwysers om te gebruik.
Aflaaibare en drukbare opleidingbywoningsblad vir elke les.
Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan met ‘n rekenaar, tablet of selfoon vriendelik.

Dit is vir ‘n maksimum van 12 opvoeders. ‘n Lys van opleidingsgangers moet aan Aanlynkursusse gestuur word vir rekordhoudingdoeleindes.

In-Service Training

Monthly in-service training for you and your staff with varied topics covering the basics of preschool education.
Relevant, up-to-date informative content, presented in 25-50min video sessions.
Available in a 6 & 12-Month Session Pack or Monthly. These courses will be available each month for you/your teachers to use.
Downloadable and printable training attendance sheet for each lesson.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

This is for a maximum of 12 educators. A list of training attendees has to be forwarded to Aanlynkursusse for record keeping purposes.

Kort Kursusse

Ons bied ‘n reeks aanlyn kortkursusse aan wat spesifiek op pre-primêre onderwysers en versorgers gerig is. Met maklik om te volg lesinhoud (met video) wat jy in jou eie tyd en jou eie tempo kan voltooi. Jy sal ‘n digitale sertifikaat van voltooiing ontvang wat sy eie unieke reeksnommer het.

Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan verkry word met ‘n rekenaar, tablet of selfoon.

Short Courses

We offer a range of online short courses aimed specifically at pre-primary teachers and care-givers.

Easy to follow lesson content with video that you can complete in your own time and at your own pace. You will receive a digital certificate of completion that has its own unique serial number.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

Lys jou skool.

Vir slegs R45 per maand (2 maande gratis by annulering) kan jy jou skool op ons webwerf lys.

List your school.

 For only R45 per month (2 months free when paying annulally), you can list your school on our website.

Voorless Pic 11zon

Die Belangrikheid van Voorlees | Kort Kursus

Ons weet reeds dat voorlees vir kinders van ontsaglike waarde is, maar wat ís dit wat voorlees só waardevol maak? In die volgende kursus ontsluit ons die wonder van voorlees, en beantwoord ons vrae soos watter boeke om te kies en waarom, en op watter ouderdom ons kinders gereed is om na voorlesings te luister.

The Importance of Reading Aloud | Short Course

We already know that reading aloud to children is of immense value, but what is it that makes reading aloud so valuable? In the next course we unlock the wonder of reading aloud, answering questions such as which books to choose and why, and at what age our children are ready to listen to readings.

Send this to a friend